Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων απογραφέων για την Αρκαδία


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει ότι άρχισε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων απογραφέων για τη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην διεύθυνση:

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-registration-apogr , μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ιδιώτες, δημόσιοι υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών (πλην της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου και υπάλληλοι Οργανισμών, ηλικίας 20 έως 69 ετών, τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου. Οι απογραφείς θα απασχοληθούν στις εργασίες διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, στο Απογραφικό Τμήμα που θα τους ανατεθεί από τους κατά τόπους Επόπτες Απογραφής, για το χρονικό διάστημα από 10-24 Μαίου 2011.
Το έργο που καλούνται να επιτελέσουν περιγράφεται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΛΣΤΑΤ, http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/NWS_PROSKLISI_APOGRAFEIS.pdf
Πληροφορίες:
Ομάδα ΄Εργου για την Απογραφή
Τηλ.: 213 135 2138-2140
Email: census1@statistics.gr
census2@statistics.gr


Read more: KAΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου