Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας!


Από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας Πέτρο Ζούνη, ανακοινώθηκαν οι περιλήψεις των αποφάσεων της πρόσφατης συνεδρίασης του Συμβουλίου, η οποία έγινε την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011. (Η φωτογραφία είναι του φωτορεπόρτερ Βασίλη Κουτρουμάνου).

Οι αποφάσεις είναι οι παρακάτω:
1-Χορηγία για η σύνοδο  των Πρυτάνεων που θα γίνει στο Δήμο μας -Ομόφωνα εγκρίθηκε  πρόταση του κ. Δημάρχου  ο Δήμος   να γίνει χορηγός μέχρι ποσού 2.500,00 € στις δαπάνες  της συνόδου των Πρυτάνεων.
2- Έγκριση  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων  Γορτυνίας   και Μεγαλόπολης   και Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για  την συνέχιση  του προγράμματος   Βοήθεια στο Σπίτι στις δημοτικές ενότητες: α) Ηραίας β) Λαγκαδίων, γ) Κλείτορος – Βυτίνας & δ) Τροπαίων.-Κατά πλειοψηφία  αποφασίστηκε: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων  Γορτυνίας   και Μεγαλόπολης   και Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για  την συνέχιση  του προγράμματος   Βοήθεια στο Σπίτι για το πρώτο 5μηνο μέχρι τη σύσταση Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Γορτυνίας.
3-Σύσταση  κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γορτυνίας και ανάθεση  εκπόνησης  οικονομοτεχνικής  μελέτης  βιωσιμότητας για την ίδρυσή της.  Ορισμός εκπροσώπου στην παρακολούθηση  του έργου.-Κατά πλειοψηφία  αποφασίστηκε:  Σύσταση  κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γορτυνίας, απ΄ ευθείας ανάθεση  εκπόνησης  οικονομοτεχνικής  μελέτης  βιωσιμότητας για την ίδρυσή της & ορίστηκαν εκπρόσωποι στην παρακολούθηση  του έργου.
4-Σύσταση δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης  Δήμου Γορτυνίας και ανάθεση  εκπόνησης  οικονομοτεχνικής  μελέτης βιωσιμότητας  για την ίδρυσή της. Ορισμός εκπροσώπου στην παρακολούθηση  του έργου. -Κατά πλειοψηφία  αποφασίστηκε    Σύσταση δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης  Δήμου Γορτυνίας, απ΄ ευθείας ανάθεση  εκπόνησης  οικονομοτεχνικής  μελέτης βιωσιμότητας για την ίδρυσή της & ορίστηκαν εκπρόσωποι στην παρακολούθηση  του έργου.
5-  Εγγραφή του Δήμου Γορτυνίας  ως συνδρομητή   στην dimosnet.-Ομόφωνα αποφασίστηκε: η εγγραφή & ψηφίστηκε συνδρομή  ποσού 2.000 € ετησίως για την παροχή  υπηρεσιών  (πληροφοριών – συμβουλών – υποστήριξης ) στο Δήμο.
6- Υποβολή  πρότασης για την συνολική διαχείριση ύδρευσης  στο Δήμο Γορτυνίας.-Κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε: Υποβολή  πρότασης για την συνολική διαχείριση ύδρευσης  στο Δήμο Γορτυνίας--Κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε: Έγκριση μελέτης για το έργο «Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών και ποιότητας στο Δίκτυο Ύδρευσης  του Δήμου Γορτυνίας» --Κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε:  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή  Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α για την Υποβολή  πρότασης για την συνολική διαχείριση ύδρευσης  στο Δήμο Γορτυνίας.
7- Ορισμός δύο (2) Δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου   Πολιτικής Προστασίας (ένας από την μειοψηφία).-Ομόφωνα  ορίστηκαν  εκπρόσωποι οι  Δ.Σ  1.Παναγιωτακόπουλος Ιωάννης & 2. Νικήτας Κανέλλος
8-Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Γορτυνίας  και ορισμός Τράπεζας.-Ομόφωνα ορίστηκε Δημοτικός Ταμίας ο Δημοτικός Υπάλληλος  Μιχόπουλος Παναγιώτης  κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού
& κατάστημα Τραπέζης για   την κίνηση λογαριασμών του Δήμου,  το Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος  στη Δημητσάνα.
9-Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προμηθειών  ΕΚΠΟΤΑ-Ομόφωνα ορίστηκαν  μέλη επιτροπής:
Α)τακτικά μέλη οι Δημοτικοί Υπ/λοι:
Τσιβουράκη  Σταυρούλα  κατηγορίας ΠΕ πολιτικός Μηχανικός
Παπαπέτρου  Γεώργιος  κατηγορίας ΤΕ πολιτικός Μηχανικός
Θεολόγου  Δημήτριος  κατηγορίας ΠΕ Δασολόγος
Β)Αναπληρωματικά μέλη οι Δημοτικοί Υπ/λοι:
Σερπάνου Ιφιγένεια  κατηγορίας ΤΕ Διοικητικός
Νταλιακούρας Θεράπων κατηγορίας ΔΕ Ελεγκτής
Καρρά Αγγελική κατηγορίας  Δ.Ε Διοικητικός.
10.- Εισήγηση Τοπικής Κοινότητας  Θεοκτίστου για   Κληροδότημα Δρακόπουλου. Έγκριση  Απόφασης  Τοπικής  Κοινότητας Θεοκτίστου για το χειρισμό   υπόθεσης  κληροδοτήματος  Δρακόπουλου.  Ορισμός  πληρεξουσίων δικηγόρων  για το χειρισμό της υπόθεσης, εντολή για εξώδικη  απάντηση  στη μισθώτρια  εταιρεία  και διεκδίκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων του κληροδοτήματος ως εκμισθωτού.-Ομόφωνα ορίστηκαν πληρεξούσιοι Δικηγόροι:
Ανδρέας Κατσούλας Δικηγόρος  Τρίπολης
Σαββόπουλος Νίκος  Δικηγόρος Πατρών
11.-Ενημέρωση  του Δημοτικού Συμβουλίου  από εκπρόσωπο επιτροπής φορέων  και πολιτών   κατά της πολιτικής  των διοδίων  και υπέρ του δημοσίου   χαρακτήρα  των οδών.-Κατά πλειοψηφία  εξέδωσε σχετικό ψήφισμα για δημοσίευση.
12.-Πρόταση Δημ. Συμβούλου κ. Φράγκου Ιωάννη για «Τοποθέτηση Δημοτικού Συμβουλίου  για όσα συνέβησαν κατά την τελετή  ορκωμοσίας  στις 19/12/2010».-Κατά πλειοψηφία το Δ.Σ  τοποθετήθηκε υπέρ της άποψης ότι η δήλωση του κ. Δημάρχου που έγινε στην τελετή της ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής, εκφράζει  την θέση του Δημοτικού Συμβουλίου.
13-Έγγραφο Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης   Πελοποννήσου για ιδέες – προτάσεις αναβάθμισης – συγχώνευσης Σχολείων - Κατά πλειοψηφία  εξέδωσε σχετικό ψήφισμα για δημοσίευση.
 


Read more: ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ: Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου